Δραστηριότητες Ανάπτυξης & Επιβράβευσης Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resource Development & Reward Activities)

Ο ρόλος του συνοδού-εμψυχωτή υπαίθριων δραστηριοτήτων είναι από τη φύση του σύνθετος, καθώς θα πρέπει να συνυπολογίσει πολλούς παράγοντες που αφορούν μια επιτυχημένη και ασφαλή εξόρμηση στη φύση,

Περισσότερα

Προωθητικές εκδηλώσεις σε Υπαίθριες Δραστηριότητες (Promotional Events in Outdoor Activities)

Η φύση αποτελεί ένα ευρύ και ιδανικό πεδίο έμπνευσης για προωθητικές ενέργειες, καθώς οι εικόνες, η δράση, τα έντονα αισθήματα δημιουργούν έναν δυνατό συνδυασμό.

Περισσότερα