Δραστηριότητες Ανάπτυξης & Επιβράβευσης Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resource Development & Reward Activities)

Ο ρόλος του συνοδού-εμψυχωτή υπαίθριων δραστηριοτήτων είναι από τη φύση του σύνθετος, καθώς θα πρέπει να συνυπολογίσει πολλούς παράγοντες που αφορούν μια επιτυχημένη και ασφαλή εξόρμηση στη φύση, ενώ θα πρέπει να έχει την εκπαίδευση και την υπομονή να διαχειριστεί επιτυχώς τον ανθρώπινο παράγοντα με σταθερότητα και ευχάριστη διάθεση. Στο πλαίσιο του σύγχρονου Management, αρκετές εταιρείες leaders στον τομέα τους, επιδιώκουν την καλή και αμφίδρομη σχέση με τα στελέχη και τους υπαλλήλους τους, ενισχύοντας την καλή τους φήμη αλλά και την αποδοτικότητα του ανθρώπινου δυναμικού, μέσω της σύσφιξης των σχέσεων, της συνεργασίας και της επιβράβευσης. Στο πλαίσιο αυτό, η Timber Trail αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας δραστηριότητας κινήτρων και επιβράβευσης και συγκεκριμένα:

  1. Σχεδιασμός δραστηριότητας και concept
  2. Μεταφορά
  3. Διαμονή (εάν απαιτείται)
  4.  Συντονισμός-Διαχείριση δραστηριότητας
  5. Έμπειροι πτυχιούχοι συνοδοί βουνού

Για περισσότερες πληροφορίες : Ανδρέας Καλογερόπουλος, πτυχιούχος Συνοδός Βουνού, μέλος ΕΣΑΒ τηλ.: 6937 388868, email: kalogeropoulosan@gmail.com

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο