Δραστηριότητες Ανάπτυξης & Επιβράβευσης Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resource Development & Reward Activities)

Ο ρόλος του συνοδού-εμψυχωτή υπαίθριων δραστηριοτήτων είναι από τη φύση του σύνθετος, καθώς θα πρέπει να συνυπολογίσει πολλούς παράγοντες που αφορούν μια επιτυχημένη και ασφαλή εξόρμηση στη φύση,

Περισσότερα