Αγώνες στα όρια της αντοχής

Οι αγώνες αντοχής είναι διαδεδομένοι σε όλο τον κόσμο. Όμως, εκτός από τους αυτούς,  υπάρχουν και οι δοκιμασίες πρόκλησης των ανθρώπινων ορίων, οι αγώνες υπεραντοχής όπου ο άνθρωπος δεν αντιμετωπίζει απλά το χρονόμετρο την κούραση και την εξάντληση, αλλά και τα στοιχεία της φύσης πολλές φορές στην πιο ακραία τους έκφραση…

Περισσότερα